BitGo tuyển dụng nhân tài

Bạn có mong muốn truyền cảm hứng cho mọi người về một cuộc sống khoẻ mạnh hơn?

Chúng tôi muốn bạn là một phần trong đội ngũ nhiệt huyết của BitGo!

Các vị trí đang tuyển dụng

Bộ phận vận hành

(HN-HCM) Chuyên viên phát triển đối tác

(HN-HCM) Chuyên viên quan hệ đối tác

Bộ phận kỹ thuật

(HN) Kỹ sư phần mềm

(HN) Android & iOS developers

Bộ phận kinh doanh

(HN-HCM) Chuyên viên tư vấn kinh doanh

(HN) Business Development Executive

(HCM) Digital marketer

(HN) Content creator

(HN-HCM) Graphic designer & Video editor

Quyền lợi chung

- Được rèn luyện trong môi trường trẻ cùng các founder 9x, được giao trọng trách và chịu trách nhiệm với các bài toán khó

- Cơ chế đánh giá minh bạch, tốc độ tăng thu nhập nhanh (trung bình 15%/năm), không hạn chế phát triển nếu cống hiến tốt

- Có cơ hội nhận được phần thưởng cổ phần xứng đáng theo đánh giá hàng kì trong năm

Facebook Chat