Hướng dẫn Chủ hàng/Khách hàng giấy tờ pháp lý trên BitGo.vn

Giấy tờ pháp lý của chuyến hàng cần có:

1. Chứng minh thư hoặc căn cước công dân hoặc Giấy đăng ký kinh doanh

2. Biên bản giao nhận hàng hóa

3. Hóa đơn giá trị gia tăng (nếu cần thiết)

4. Hợp đồng vận tải nguyên tắc (tải từ trang www.BitGo.vn – để ký giữa hai bên)

5. Phiếu xác nhận đặt chỗ (Được gửi tới địa chỉ email của chủ hàng – để ký giữa hai bên)

Lưu ý:

• Các giấy tờ trên còn hiệu lực/hạn sử dụng

• Giấy tờ xe không cần chính chủ

• Người đăng ký mang theo bản gốc đến điểm giao hàng để đối chiếu (nếu có yêu cầu)

• Chủ hàng được quyền kiểm tra hồ sơ pháp lý của Đối tác từ mục 1 đến mục 5.

• Đối tác được quyền từ chối nếu hàng hóa là loại bị cấm lưu thông trên thị trường và chủ hàng không được hoàn cước phí chuyên chở.
 

Facebook Chat