Chính sách bảo mật của BitGo

Trang web BitGo và ứng dụng di động BitGo (“Trang” – “Site”) được điều hành bởi Công ty Cổ phần Công nghệ BitGo Việt Nam. BitGo cam kết tôn trọng và bảo vệ sự riêng tư của bạn. Cuối cùng, chúng tôi đã chuẩn bị chính sách bảo mật này ( “Chính sách bảo mật”) để mô tả thông tin của chúng tôi thu thập và phổ biến thông lệ và quy trình bảo vệ dữ liệu của chúng tôi cho trang web. Xin vui lòng đọc chính sách này một cách cẩn thận để bạn hiểu thực trạng bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với chính sách bảo mật, dừng sử dụng trang hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin của bạn. Các thuật ngữ “BitGo”, “chúng tôi” chỉ tới Công ty Cổ phần Công nghệ BitGo Việt Nam và các công ty con cùng chi nhánh. Các thuật ngữ “bạn”, “của bạn” chỉ tới người dùng / khách hàng sử dụng các trang web. Chính sách bảo mật này được điều chỉnh bởi Điều khoản hoạt động của chúng tôi.

TRẺ EM

Trang web không dành cho hay hướng tới người dưới 13 tuổi, và chúng tôi sẽ không cố ý thu thập thông tin từ người đó. Bất kỳ người nào cung cấp thông tin cho chúng tôi thông qua đăng ký hoặc trong bất kỳ cách thức nào khác trên trang web chứng tỏ với BitGo rằng họ 13 tuổi trở lên. Nếu chúng tôi biết rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng để xóa thông tin càng sớm càng tốt.

THU THẬP THÔNG TIN

“Thông tin cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin mà có thể được sử dụng để xác định một cá nhân, và có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ email, hoặc địa chỉ bưu điện hoặc khác. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký cho trang web, bao gồm: tên và địa chỉ email. Để tham gia vào các hoạt động nhất định và để có được dịch vụ hoặc các tài liệu được cung cấp trên trang, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ thanh toán và thông tin thẻ tín dụng. Chúng tôi nỗ lực để hạn chế các yêu cầu về thông tin cá nhân chúng tôi tin rằng cần thiết để đạt được mục đích của chúng tôi như được mô tả trong phần “Thông tin Sử dụng” dưới đây. Bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nhận được bạn chuyển đến trang web bằng thư điện tử đang và sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật. Khi bạn truy cập vào trang web, chúng tôi cũng thu thập thông tin phi cá nhân mà bản thân nó không thể được sử dụng để xác định hoặc liên hệ với bạn, chẳng hạn như thông tin cá nhân (như tuổi tác hay giới tính) hoặc thông tin sử dụng (chẳng hạn như trình duyệt bạn đang sử dụng, URL bạn liên kết đến các trang web và các vùng khác của trang bạn truy cập). Chúng tôi cũng có thể bổ sung các thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác để hỗ trợ chúng tôi trong việc đánh giá và cải thiện trang web và các dịch vụ của chúng tôi.

SỬ DỤNG THÔNG TIN

BitGo sử dụng thông tin cá nhân cho một số mục đích chung:

Để mang đến cho bạn các trang web, dịch vụ thông tin, tin tức,

Để hỗ trợ các trang web và các dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua trang web,

Liên lạc với bạn cho ý kiến phản hồi về dịch vụ của chúng tôi,

Để tiến hành nghiên cứu về dịch vụ và nền tảng khách hàng của BitGo,

Để thực hiện đặt lớp và yêu cầu mua hàng của bạn,

Để xử lý thanh toán của bạn bao gồm cả kiểm tra tín dụng và bộ sưu tập,

Để thông báo cho bạn cập nhật kỹ thuật hoặc những thay đổi trong chính sách

Liên lạc với bạn để tiếp thị về chúng tôi và các mục đích quảng cáo

Để xử lý các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, hoặc chương trình khuyến mãi khác và hay bất kỳ giải thưởng liên quan hoặc giảm giá.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin không nhận dạng cá nhân như dữ liệu nhân khẩu học để phân tích, phát triển chiến lược tiếp thị của chúng tôi và tiếp tục cải thiện các trang web và các dịch vụ của chúng tôi.

CHIA SẺ THÔNG TIN VÀ CÔNG BỐ

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác hoặc những người thuộc các trường hợp sau đây:

Đến bất kỳ phòng tập, hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác cho mỗi lớp học hoặc hoạt động mà bạn đăng ký trên trang web, để họ có thể liên lạc với bạn về hoạt động bạn đã đặt trước và gửi cho bạn thông tin liên lạc khác có thể bạn quan tâm, ví dụ các ưu đãi đặc biệt (bạn có thể chọn cách nhận tiếp thị trực tiếp với các đối tác của chúng tôi).

Nếu chia sẻ những thông tin đó là cần thiết để cung cấp cho trang web và bất kỳ tính năng của trang hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Để giữ cho bạn cập nhật về các thông báo sản phẩm mới nhất, cập nhật phần mềm, cung cấp đặc biệt, hoặc các thông tin khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn muốn nghe về một trong hai từ chúng tôi hoặc từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi (trừ khi bạn đã lựa chọn loại thông tin liên lạc). (Lưu ý rằng bạn sẽ không thể để lựa chọn với các thông báo dịch vụ có chứa thông tin quan trọng có liên quan đến việc sử dụng trang của bạn và tin không phải là quảng cáo.)

Nếu chúng tôi tin rằng chúng tôi cần phải làm như vậy bởi pháp luật, kết hợp với kiện tụng, để ngăn chặn tội phạm, hoặc để bảo vệ tài sản cá nhân, công chúng, hoặc trang web.

Liên quan tới việc mua bán hay sáp nhập với một cơ quan, hợp nhất, tái cơ cấu, bán tài sản công ty, tài chính hoặc thay đổi công ty khác, bao gồm cả trong quá trình của bất kỳ quá trình thẩm định hoặc nếu BitGo nộp đơn xin phá sản hoặc các thủ tục liên quan.

Tới giám đốc của bạn (hoặc tổ chức tương tự), nếu bạn tham gia vào bất kỳ các doanh nghiệp hoặc các chương trình của công ty.

Khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn để chia sẻ thông tin.

BitGo cũng có thể chia sẻ thông tin không nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba (ví dụ dữ liệu nhân khẩu học hay dữ liệu tổng hợp).

TÙY CHỌN

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cơ hội “không chọn” nhận tiếp thị, nghiên cứu thị trường thông tin trực tiếp. Điều này có nghĩa chúng tôi giả sử đã được bạn đồng ý cho phép thu thập và sử dụng thông tin của bạn theo Chính sách bảo mật này, trừ khi bạn có hành động chỉ ra rằng bạn không đồng ý, ví dụ bằng cách nhấn hoặc kiểm tra các tùy chọn hoặc hộp thích hợp tại các điểm bộ sưu tập.

TIẾP CẬN

Bạn có thể điều chỉnh, sửa đổi, hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn bằng cách chỉnh sửa hồ sơ của bạn trên trang web hoặc gửi email cho chúng tôi tại cskh@BitGo.vn

BẢO VỆ

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân khỏi việc mất mát, lạm dụng, tiết lộ, thay đổi, truy cập trái phép và phá hoại. BitGo có biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo đảm tính bảo mật của thông tin cá nhân. Chúng tôi bảo vệ sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn trong quá trình truyền tới chúng tôi bằng cách sử dụng giao thức Secure Sockets Layer (SSL) các thông tin bạn nhập vào sẽ được mã hóa toàn bộ.

CÁC CÔNG TY THỨ BA

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web khác. BitGo không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web khác như vậy. Chúng tôi khuyến khích người dùng của chúng tôi nhận thức được khi rời khỏi trang web và đọc thông tin bảo mật của mỗi trang web đó về việc thu thập thông tin cá nhân.

COOKIES

Chúng tôi sử dụng các tập tin cookie và các công nghệ tương tự khác (chẳng hạn như actions tags, còn được gọi là beacons, hay pixels tags) đối với một số mục đích bao gồm ghi nhớ ưu tiên, theo dõi chuyển đổi, tiếp thị và quảng cáo, phân tích lưu lượng trang web và các xu hướng, nói chung nằm để hiểu các hành vi trực tuyến và lợi ích của những người tương tác với trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các quảng cáo của bên thứ ba để phục vụ quảng cáo trên thay mặt cho chúng tôi hoặc cung cấp dịch vụ mà quảng cáo liên quan đến. Các công ty này có thể sử dụng một cookie hoặc actions tags, điều chỉnh các quảng cáo bạn nhìn thấy trên trang web này và các trang web khác, để theo dõi phản ứng của bạn trước quảng cáo của họ, để xác định xem quảng cáo đã được phục vụ và để đo lường hiệu quả của quảng cáo của họ hoặc để đưa ra các ưu đãi hoặc các điểm tích lũy cho các thành viên đã phản ứng với quảng cáo của họ. Các cookie, actions tags hoặc tập tin tương tự không chứa thông tin cá nhân bất kỳ.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về quảng cáo về mục tiêu, lợi ích của nó và sự lựa chọn của bạn bằng cách vào trang web Digital Advertising Alliance tại http://www.aboutads.info/consumers/. Các công ty quảng cáo chúng tôi làm việc với là thành viên của Network Advertising Initiative hoặc DAA. Các NAI và DAA cho phép bạn giới hạn quảng cáo từ các thành viên của nó bằng cách sử dụng một công cụ có sẵn trên trang web của NAI tại networkadvertising.org hoặc trang web của DAA.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng bên thứ ba để cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Google Analytics tại trang https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

TÍNH NĂNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VÀ WIDGETS

Trang web của chúng tôi có thể tích hợp với các tính năng chia sẻ xã hội hoặc các công cụ khác có liên quan cho phép bạn chia sẻ hành động của bạn trên trang web của chúng tôi với các ứng dụng khác, các trang web hoặc phương tiện truyền thông, và ngược lại. Những tính năng này cho phép chia sẻ thông tin với bạn bè hoặc cộng đồng, tùy thuộc vào các thiết lập mà bạn thiết lập với các dịch vụ chia sẻ xã hội. Những tính năng này cũng có thể thu thập địa chỉ IP của bạn và những trang web mà bạn đang truy cập trên trang của chúng tôi, và có thể thiết lập một cookie để kích hoạt tính năng để hoạt động đúng. Tương tác của bạn với các tính năng này được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật có liên quan. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của các dịch vụ xã hội chia sẻ để biết thêm thông tin.

BÀI ĐĂNG CÔNG KHAI

Trang web có thể cho phép bạn gửi hoặc chia sẻ nội dung đến khu vực công cộng của các trang web như hồ sơ công khai, nhóm, cộng đồng hoặc khu vực công cộng khác. Bạn nên biết rằng bất kỳ nội dung hoặc thông tin mà bạn chọn để phổ biến trong các khu vực này có thể được đọc, thu thập và sử dụng bởi những người dùng khác, công chúng nói chung và các trang web khác (bao gồm cả công cụ tìm kiếm). Chúng tôi không chịu trách nhiệm, và Chính sách bảo mật này không áp dụng cho thông tin mà bạn chọn để viết trong các khu vực này.

SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN VỚI CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ NÀY

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật. Ngày cập nhật gần nhất sẽ luôn được hiển thị ở đầu trang này. Nếu chúng tôi thay đổi chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trên BitGo.vn. Nếu chúng tôi quyết định sử dụng thông tin cá nhân một cách khác với quy định tại thời điểm nó được thu thập, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng thông qua email (nếu địa chỉ email đã được cung cấp) hoặc hiển thị một thông báo trên BitGo.vn. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại Chính sách bảo mật này để được thông tin về cách chúng tôi đang bảo vệ các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập. Tiếp tục sử dụng trang web này nghĩa là bạn đồng ý với chính sách bảo mật và cập nhật của chúng tôi.

Liên hệ với BitGo

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến, hoặc quan tâm về chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Công ty Cổ phần Công nghệ BitGo Việt Nam

Số 7 Ngõ 1V Trần Quang Diệu, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 090 667 6886 /  098 167 2116

Email: cskh@BitGo.vn

Cập nhật lần cuối: 14/10/2018

Facebook Chat